Læbe- og mundvigsløft

Med alderen synker overlæben og mundvigene, fordi længden af hudstykket imellem næsens underside og overlæben vokser. Klassisk ses det som en stadig smallere overlæbe og stadig surere mundvige. Det er årsagen til at når man som yngre smiler, er det overtænderne, der bliver synlige. Når man bliver ældre er det undertænderne. Samtidigt bliver overlæben fladere og smallere. Også underlæben kan være meget smal. Det er mere en medfødt tilstand.

Er du en af dem, hvor hudpartiet imellem næsen og overlæben er blevet så bredt, at læben hænger ned over dine fortænder, samtidigt med at overlæben er blevet meget smal, fordi den er ”rullet ind i munden”, kan et overlæbeløft afhjælpe dit problem. Ved et overlæbeløft reduceres hudlængden oven for overlæben, og overlæben løftes op, så både den og overtænderne kommer frem fra deres skjul.

Er dit problem alene læbernes størrelse, er løsningen naturligvis en filler eller fedttransplantation,  se Læbeforstørrelse.

Har din munds kontur antaget en mere og mere sur (konvex)form, evt. samtidig med at din hud ud for mundvigene bliver stadig mere irriteret af fugtopsamling pga. folddannelse, er løsningen enten et fuldt nedre ansigtsløft eller et direkte mundvigsløft.

Mundvigsløft

En anden typisk aldersforandring er, at mundvigene synker, hvilket dels giver et trist, surt udseende, dels kan føre til skør hud eller endda småsår i altid fugtige mundvige.

I så fald kan et mundvigsløft både ændre dit udseende i en positiv retning og fjerne problemerne med de fugtige mundvige. Er dit problem alene en mindre fure ud for mundvigene, er løsningen naturligvis en filler.

Hvordan er efterforløbet?

I efterforløbet er der snarere ømhed og føleforstyrrelse af huden omkring arrene end egentlige smerter. Der vil desuden altid opstå markant hævelse og evt. også misfarvninger. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en uge, mens misfarvninger klinger af i løbet af 2-3 uger. De kan dækkes med makeup. Ømhed og føleforstyrrelser tager derimod flere måneder om at fortage sig helt. Er arrene placeret i læberand eller mundvige, er det yderst vigtigt med den korrekte pleje i efterforløbet.

Hvordan udføres operationen?

Operationerne er lidt delikate at udføre. Læbeløftet er enklest at udføre. Underlæben kan kun ”løftes”, dvs gøres bredere ved at skære en bræmme overskydende hud væk neden for læberanden. Overlæben kan løftes på samme måde, men overlæben oftest med fordel løftes indirekte via et snit langs næsens underside. Det kritiske er  under alle omstændigheder placeringen af arrene og den optimale formning af læbe og mundvige. De resulterende ar i læberand og mundvige er mere synlige end arret under næsen og derfor mere kritiske. Desuden er de sværere at passe i efterforløbet pga. den store bevægelighed af læberne og det fugtige miljø.

Mundvigsløftet kan udføres for sig selv eller i kombination med et læbeløft. Det er mere delikat og teknisk sværere at udføre. Samtidigt kan mundens bredde øges en smule.

Operationerne anbefales gjort ambulant i lokal bedøvelse, evt. suppleret med en afslappende kirurgisk rus. 

Hvilke risici er der forbundet med operationen?

Et læbe-og mundvigsløft har en lav risiko for infektion og blodsamling. Følesansen normaliseres næsten altid fuldt ud. Der er faktisk kun én betydende risiko, nemlig at de resulterende ar bliver for synlige. Kvinder vil dog altid kunne dække ar i læberanden med en almindelig læbestift.